ట్రేడ్మార్క్ క్లాస్ శోధన

ఉచిత ట్రేడ్మార్క్ క్లాస్ శోధన సాధనం

మీ వ్యాపార చిహ్న కోసం కుడి క్లాస్ కనుగొను


లోడ్

విశ్వసించని

5Lack+ loving వినియోగదారులు

భారతదేశం యొక్క అత్యంత విశ్వసనీయ చట్టపరమైన డాక్యుమెంటేషన్ పోర్టల్.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

ఏం ట్రేడ్మార్క్ శోధన చాలా ముఖ్యమైనది చేస్తుంది?

ఒక ట్రేడ్మార్క్ లభ్యత శోధించండి మీరు నమోదు కోరుకుంటున్న ట్రేడ్మార్క్ ఇప్పటికే ఉంది లేదో నిర్ధారించుకోండి అవసరం వంటి అవసరం.

వివిధ ట్రేడ్మార్క్ శోధనలు ఉన్నాయా?

ట్రేడ్మార్క్ లోగో లేదా ఒక కంపెనీ పేరు శోధించిన చేయవచ్చు.

వివిధ ట్రేడ్మార్క్ శోధనలు ఉన్నాయా?

ట్రేడ్మార్క్ లోగో లేదా ఒక కంపెనీ పేరు శోధించిన చేయవచ్చు.

ఎలా ఒక మంచి ట్రేడ్మార్క్ ఎంచుకోవడానికి?

పదం, అక్షరక్రమ పలుకుతారు సులభంగా ఉండాలి మరియు అది ఇతరుల నుండి వివిధ ఉండాలి.

ట్రేడ్మార్క్ పనితీరుపై ఏమిటి?

ఇది వస్తువులు / లేదా సేవలు మరియు వారి మూలాన్ని.
ఇది దాని మారకుండా నాణ్యత హామీ ఇస్తుంది
ఇది వస్తువులు / సేవలు ప్రచారం
వస్తువులు / సేవలు కోసం ఒక చిత్రం సృష్టిస్తుంది.

ఏ దిద్దుబాట్లను అప్లికేషన్ లో చేసిన లేదా నమోదు సాధ్యమా?

అవును, కానీ ప్రాథమిక సూత్రం ట్రేడ్మార్క్ గణనీయంగా దాని గుర్తింపు ప్రభావితం మార్పు చేయరాదు కోసం దరఖాస్తు ఉంది.

ఒక నమోదిత ట్రేడ్మార్క్ రిజిస్టర్ నుండి తొలగించవచ్చు?

అవును, ఒక నమోదిత ట్రేడ్మార్క్ రిజిస్టర్ నుండి తొలగించవచ్చు.

BLOGS

ezoto billing software

Get Free Invoicing Software

Invoice ,GST ,Credit ,Inventory

Download Our Mobile Application

OUR CENTRES

WHY CHOOSE LEGALDOCS

Call

Consultation from Industry Experts.

Payment

Value For Money and hassle free service.

Customer

10 Lakh++ Happy Customers.

Tick

Money Back Guarantee.

Location
Email
Call
up

© 2022 - All Rights with legaldocs