ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਮੁਫਤ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਲਾਸ ਖੋਜ ਸੰਦ

ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਲਈ ਸੱਜੇ ਕਲਾਸ ਲੱਭੋ


ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ

5Lack+ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਗਾਹਕ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੋਰਟਲ.

ਆਮ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਖੋਜ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਉਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਖੋਜ ਹੋ?

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਲੋਗੋ ਜ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਉਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਖੋਜ ਹੋ?

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਲੋਗੋ ਜ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ?

ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਜੋੜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਸਾਮਾਨ / ਜ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਇਹ advertises ਸਾਮਾਨ / ਸੇਵਾ
ਇਹ ਸਾਮਾਨ / ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੀ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਾਫੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੀ, ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

BLOGS

ezoto billing software

Get Free Invoicing Software

Invoice ,GST ,Credit ,Inventory

Download Our Mobile Application

OUR CENTRES

WHY CHOOSE LEGALDOCS

Call

Consultation from Industry Experts.

Payment

Value For Money and hassle free service.

Customer

10 Lakh++ Happy Customers.

Tick

Money Back Guarantee.

Location
Email
Call
up

© 2022 - All Rights with legaldocs