ટ્રેડમાર્ક વર્ગ શોધ

નિઃશુલ્ક ટ્રેડમાર્ક વર્ગ શોધ સાધન

તમારા ટ્રેડમાર્ક માટે અધિકાર વર્ગ શોધો


લોડ કરી રહ્યું છે

દ્વારા વિશ્વસનીય

5Lack+ પ્રેમાળ ગ્રાહકો

ભારતની સૌથી વિશ્વસનીય કાનૂની દસ્તાવેજો પોર્ટલ.

પ્રશ્નો

શું ટ્રેડમાર્ક શોધ જેથી મહત્વપૂર્ણ છે?

ટ્રેડમાર્ક ઉપલબ્ધતા માટે શોધી રહ્યા છો જરૂરી શું તમે ખરેખર ટ્રેડમાર્ક જે તમે રજીસ્ટર કરવા માંગો છો પહેલેથી જ અસ્તિત્વમાં નથી અથવા છે કે કેમ તે કરવાની જરૂર છે કારણ કે છે.

વિવિધ ટ્રેડમાર્ક શોધો છો?

ટ્રેડમાર્ક લોગો અથવા કંપની નામ દ્વારા શોધી શકાય છે.

વિવિધ ટ્રેડમાર્ક શોધો છો?

ટ્રેડમાર્ક લોગો અથવા કંપની નામ દ્વારા શોધી શકાય છે.

કેવી રીતે સારા ટ્રેડમાર્ક પસંદ કરવા માટે?

શબ્દ જોડણી ઉચ્ચાર સરળ હોવી જોઈએ અને તેને અન્ય લોકો અલગ હોવી જોઈએ.

ટ્રેડમાર્ક કાર્યો શું છે?

તે માલ / અથવા સેવાઓ અને તેમના મૂળ ઓળખે છે.
તે તેના યથાવત ગુણવત્તા ગેરન્ટી
તે જાહેરાત માલ / સેવાઓ
તે માલ / સેવાઓ માટે એક છબી બનાવે છે.

કોઈપણ સુધારા અરજી કરવામાં અથવા રજિસ્ટરને શકાય?

હા, પરંતુ મૂળભૂત સિદ્ધાંત કે ટ્રેડમાર્ક નોંધપાત્ર તેની ઓળખ અસર કરે છે નથી બદલાઈ જોઇએ માટે અરજી કરી છે.

નોંધાયેલ ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટર માંથી દૂર કરી શકાય છે?

હા, એક રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટર માંથી દૂર કરી શકાય છે.

BLOGS

ezoto billing software

Get Free Invoicing Software

Invoice ,GST ,Credit ,Inventory

Download Our Mobile Application

OUR CENTRES

WHY CHOOSE LEGALDOCS

Call

Consultation from Industry Experts.

Payment

Value For Money and hassle free service.

Customer

10 Lakh++ Happy Customers.

Tick

Money Back Guarantee.

Location
Email
Call
up

© 2022 - All Rights with legaldocs