ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ .ਨਲਾਈਨ

ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ

10 Lakh++ ਪਿਆਰੇ ਗਾਹਕ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੋਰਟਲ

Get Expert Opinion

Please enter your Name
Please enter valid Email Id
Please enter valid Phone Number
Please enter your City Name
Please enter your State

Loading...

Thank You. We Will Get Back To You Soon
Recognized By Start-Up India

REG Number : DPIIT34198

ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ - ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਬਣਾਓ ਪੈਨਸ਼ਨਰ. ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ inੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ.

ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਮਰੱਥ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਹੈ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ - ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਸਏ) ਜੀਵਨਪ੍ਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ. ਦੀ ਸੂਚੀ onboarded PSA, 'ਤੇ ਸਰਕੂਲਰਸੈਟੈਬ' ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ https://jeevanpramaan.gov.in ਪੋਰਟਲ.

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ - ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ - ਜੀਵਨ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਧਾਰਣ 4 ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰ

ਲੀਗਲਡੌਕਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ

ਕਦਮ 1

ਲੀਗਲਡੌਕਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਕਦਮ 2

ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਲੀਗਲਡੌਕਸ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਪਾਰਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏਗਾ

ਕਦਮ 3

ਲੀਗਲਡੌਕਸ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਪਾਰਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏਗਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਦਮ 4

ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ - ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ - ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ

  • ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
  • ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ (ਬੈਂਕ ਡਾਕਘਰ ਆਦਿ) ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਲਾਭ - ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ. ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ inੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ.

ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ

ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ:

  • ਅਸੀਮਤ ਲੈਣ
  • ਕਸਟਮ ਫੀਚਰ
  • ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਕਿੰਗ ਸੇਵਾ

ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ / ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਡੀਐਲਸੀ) ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਮਰੱਥਿਤ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ. ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਰਥਾਤ ਡੀਐਲਸੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ / ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?

ਜੀਵਨਪ੍ਰਮਾਣ (ਡੀ.ਐਲ.ਸੀ.) ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਡੀਐਲਸੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ (ਬੈਂਕ / ਡਾਕਘਰ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਡੀਐਲਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਨ-ਆਈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ.

ਕੀ ਪ੍ਰਮੈਨ ਆਈ ਡੀ / ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਰਥਾਤ ਡੀਐਲਸੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ?

ਪ੍ਰਮਾਨ ਆਈਡੀ / ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ਜੀਵਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਵਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਨ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਰਥਾਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਸਏ) ਜੀਵਨਪ੍ਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ. Onboarded PSA ਦੀ ਸੂਚੀ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ Circulars 'ਤੇ ਟੈਬ https://jeevanpramaan.gov.in ਪੋਰਟਲ.

ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੀਪੀਓ ਨੰਬਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਅਧਿਕਾਰ ਅਥਾਰਟੀ, ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਈਰਿਸ ਜਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ. ਨੋਟ: ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡੀ ਐਲ ਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਭਾਵ ਡੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ / ਡਾਕਘਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ?

ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬੈਂਕ / ਡਾਕਘਰ / ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਡੀਐਲਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ / ਦੀ ਹਾਂ? ਜੀਵਨਪ੍ਰੇਮਣ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, onlineਨਲਾਈਨ ਡਾedਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਆਈਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ / ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ DLC ਤੋਂ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ https://jeevanpramaan.gov.in ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ. ਬੈਂਕ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ. ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ.

ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਰਥਾਤ ਡੀਐਲਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਜੀਵਨਪ੍ਰਮਾਣ ਅਰਥਾਤ ਡੀਐਲਸੀ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ toੰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ

ਕੀ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਧ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ.

BLOGS

ezoto billing software

Get Free Invoicing Software

Invoice ,GST ,Credit ,Inventory

Download Our Mobile Application

OUR CENTRES

WHY CHOOSE LEGALDOCS

Call

Consultation from Industry Experts.

Payment

Value For Money and hassle free service.

Customer

10 Lakh++ Happy Customers.

Tick

Money Back Guarantee.

Location
Email
Call
up

© 2022 - All Rights with legaldocs