പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺ‌ലൈൻ

ജീവൻ പ്രമാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

വിശ്വസിച്ചത്

10 Lakh++ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ നിയമ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പോർട്ടൽ.

Get Expert Opinion

Please enter your Name
Please enter valid Email Id
Please enter valid Phone Number
Please enter your City Name
Please enter your State

Loading...

Thank You. We Will Get Back To You Soon
Recognized By Start-Up India

REG Number : DPIIT34198

എന്താണ് ജീവൻ പ്രമാൻ - പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്?

ജീവൻ പ്രമാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഘൂകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത് വളരെ പ്രശ്‌നമാണ്. ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഈ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുന്നതിനും തടസ്സരഹിതവും വളരെ എളുപ്പവുമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുക പെൻഷൻകാർ. ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ പെൻഷൻകാർ സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ശാരീരികമായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിയുടെയോ സർ‌ട്ടിഫിക്കേഷൻ‌ അതോറിറ്റിയുടെയോ മുൻ‌ഭാഗം മുൻ‌കാല പ്രയോജനകരമായ ഒരു കാര്യമായി മാറും പെൻഷൻകാർ വലിയ തോതിൽ അനാവശ്യ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ തടസ്സങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു.

ജീവൻ പെൻഷൻകാർക്കായി ബയോമെട്രിക് പ്രാപ്തമാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ സേവനമാണ് പ്രമാൻ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പെൻഷനർമാർ, സംസ്ഥാനം സർക്കാരിനോ മറ്റേതെങ്കിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിനോ ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

ജീവൻ പ്രമാനിനുള്ള യോഗ്യത - പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഒരു പെൻഷൻ ആരുടെ പെൻഷൻ ഉപരോധ അതോറിറ്റി (പി‌എസ്‌എ) ജീവൻ‌പ്രാമനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവൻ പ്രാമന് അർഹതയുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് ഓൺ‌ബോർ‌ഡ് പി‌എസ്‌എ, 'സർക്കുലർ‌സ്റ്റാബിന് കീഴിൽ' കാണാം https://jeevanpramaan.gov.in പോർട്ടൽ.

ജീവൻ പ്രമാൻ - പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

നിങ്ങളുടെ ജീവൻ പ്രമാൻ - ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച ലളിതമായ 4 ഘട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുക പെൻഷൻകാർ

ലീഗൽ‌ഡോക്‍സ് വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക

ഘട്ടം 1

ലീഗൽ‌ഡോക്‍സ് വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക

നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡുചെയ്‌ത് പേയ്‌മെന്റ് നടത്തുക

ഘട്ടം 2

നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡുചെയ്‌ത് പേയ്‌മെന്റ് നടത്തുക

ലീഗൽ ഡോക്സ് വിദഗ്ദ്ധൻ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ലിസ്റ്റിംഗ് സൃഷ്ടിക്കും

ഘട്ടം 3

ലീഗൽ ഡോക്സ് വിദഗ്ദ്ധൻ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ലിസ്റ്റിംഗ് സൃഷ്ടിക്കും

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയിൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും

ഘട്ടം 4

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയിൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും

ജീവൻ പ്രമാൻ ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ - പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഒരു ജീവൻ പ്രമാൻ - പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്

  • പെൻഷനർക്ക് ഒരു ആധാർ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം
  • പെൻഷനർക്ക് നിലവിലുള്ള ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം
  • പെൻഷൻ വിതരണ ഏജൻസിയിൽ (ബാങ്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് തുടങ്ങിയവ) ആധാർ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇതിനകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു

ജീവൻ പ്രമാന്റെ ഗുണങ്ങൾ - പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഇത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും അനാവശ്യമായ അസ ven കര്യങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരും ദുർബലരുമായ പെൻഷൻകാർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വയം മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള പ്രത്യേക അധികാരം. ഇതുകൂടാതെ ധാരാളം സർക്കാർ ജീവനക്കാർ അവരുടെ വിരമിക്കൽ പോസ്റ്റുചെയ്യുക അവരുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലുമോ ആയിരിക്കാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക കാരണങ്ങൾ, അതിനാൽ അവരുടെ ശരിയായ പെൻഷൻ തുക ആക്‌സസ്സുചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ലോജിസ്റ്റിക് പ്രശ്‌നം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ജീവൻ പ്രമാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ പെൻഷനർമാർക്കുള്ള ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തേടുന്നു ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന്. അത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഈ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുന്നതിനും തടസ്സരഹിതവും വളരെ എളുപ്പവുമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നതിന് പെൻഷൻകാർ. ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ പെൻഷൻകാർ സ്വയം / സ്വയം ശാരീരികമായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിയുടെയോ സർ‌ട്ടിഫിക്കേഷൻ‌ അതോറിറ്റിയുടെയോ മുൻ‌ഭാഗം മുൻ‌കാല പ്രയോജനകരമായ ഒരു കാര്യമായി മാറും പെൻഷൻകാർ വലിയ തോതിൽ അനാവശ്യ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ തടസ്സങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു.

കറന്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നു

നിലവിലുള്ള അക്കൗണ്ട് അവരുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പ്രൊഫഷണലുകളെ ബിസിനസുകാരും സഹായിക്കുന്ന നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് ഒരു തരം. : ബിസിനസുകാർ പോലുള്ള ഓൺലൈൻ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനവും കഴിയും

  • പരിമിതികളില്ലാത്ത ഇടപാടുകൾ
  • ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുയ സവിശേഷതകൾ
  • ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ

ഓൺലൈൻ നിലവിലെ അക്കൗണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത കുറയ്ക്കുന്നു എവിടെയും ഏത് ബാങ്കിംഗ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വളർത്തുന്നതിനായി തയ്യാറാണോ?ജീവൻ പ്രമാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എന്താണ് ജീവൻ പ്രമാൻ / ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (DLC)?

പെൻഷൻകാർക്കായി ബയോമെട്രിക് പ്രാപ്തമാക്കിയ ആധാർ അധിഷ്ഠിത ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ജീവൻ പ്രമാൻ. ജീവൻ പ്രമാൻ അതായത് വ്യക്തിഗത പെൻഷൻകാർക്കായി അവന്റെ / അവളുടെ ആധാർ നമ്പറും ബയോമെട്രിക്സും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡി‌എൽ‌സി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസർമാർ / ഏജൻസികൾ നൽകുന്ന പരമ്പരാഗത ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

ജീവൻ‌പ്രാമന്‌ (ഡി‌എൽ‌സി) പെൻ‌ഷൻ‌ സ്വയം / സ്വയം പെൻ‌ഷൻ‌ വിതരണ ഓഫീസറുടെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല. ഡി‌എൽ‌സി ഡിജിറ്റലായി ലഭ്യമായതിനാൽ പെൻഷൻ വിതരണ ഏജൻസിക്ക് (ബാങ്ക് / പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മുതലായവ) ശാരീരികമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. പെൻഷൻ വിതരണ ഏജൻസി സ്വപ്രേരിതമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ഡി‌എൽ‌സിയിലും പ്രമൻ-ഐഡി എന്ന സവിശേഷ ഐഡി ഉണ്ട്.

പ്രമാൻ ഐഡി / ജീവൻ പ്രമാൻ അതായത് ഡി‌എൽ‌സി ജീവിതത്തിന് സാധുതയുള്ളതാണോ?

പ്രമാൻ ഐഡി / ജീവൻ പ്രമാൻ ജീവിതത്തിന് സാധുതയുള്ളതല്ല. പെൻഷൻ അനുമതി അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കിയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാധുത കാലയളവ്. സാധുത കാലയളവ് ഒരു പുതിയ ജീവൻപ്രാമൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു പുതിയ പ്രമാൻ ഐഡി നേടേണ്ടതുണ്ട്

ജീവൻ പ്രമാൻ അതായത് ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ആരാണ് യോഗ്യത?

ജീവൻപ്രാമനിലേക്ക് കപ്പലിൽ കയറുന്ന പെൻഷൻ അനുമതി അതോറിറ്റി (പിഎസ്എ) ജീവൻ പ്രമാനിലേക്ക് യോഗ്യനാണ്. ഓൺ‌ബോർഡ് പി‌എസ്‌എയുടെ പട്ടിക, ചുവടെ കാണാം Circulars ടാബിലെ https://jeevanpramaan.gov.in പോർട്ടൽ.

ജീവൻ‌പ്രാമൻ‌ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പെൻ‌ഷനർ‌ എന്ത് വിവരങ്ങൾ‌ നൽ‌കേണ്ടതുണ്ട്?

പി‌പി‌ഒ നമ്പർ, പെൻഷൻ അക്ക number ണ്ട് നമ്പർ, ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ, പെൻഷൻ അനുമതി അതോറിറ്റിയുടെ പേര്, പെൻഷൻ വിതരണ അതോറിറ്റി മുതലായ ആധാർ നമ്പർ, പേര്, മൊബൈൽ നമ്പർ, സ്വയം പ്രഖ്യാപിത പെൻഷൻ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പെൻഷനർ നൽകണം. ബയോമെട്രിക്സ് ഐറിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർപ്രിന്റ്. കുറിപ്പ്: തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ അധികാരികൾ ഡി‌എൽ‌സിയെ നിരസിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം

ഞാൻ ജീവൻ പ്രമാൻ അതായത് ഡി‌എൽ‌സി എന്റെ ബാങ്ക് / പോസ്റ്റോഫീസ് എന്നിവയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ഇല്ല, നിങ്ങൾ ബാങ്ക് / പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് / പെൻഷൻ വിതരണ ഏജൻസിക്ക് DLC സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. ഡി‌എൽ‌സി അവർക്ക് യാന്ത്രികമായി ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ ലഭ്യമാണ്.

എന്റെ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതായത് ജീവൻപ്രാമൻ ജനറേറ്റുചെയ്തതിനുശേഷം ഓൺലൈനിൽ ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

അതെ, നിങ്ങളുടെ പ്രാമാൻ-ഐഡി ജനറേറ്റുചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ലിങ്ക് പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login

എന്റെ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ / നിരസിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും?

എന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ DLC ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് https://jeevanpramaan.gov.in നില അറിയാൻ പോർട്ടൽ. മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ബാങ്ക് എസ്എംഎസും അയയ്ക്കും. വിജയവും പരാജയവും ഉണ്ടായാൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ

ഇലക്ട്രോണിക് ജീവൻ പ്രമാൻ അതായത് ഡി‌എൽ‌സി പെൻഷനർക്ക് നിർബന്ധമാണോ?

ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇതിനകം നിലവിലുള്ള വഴികളിലേക്കുള്ള ഒരു ആഡ് ഓൺ സ facility കര്യമാണ് ജീവൻ‌പ്രാമൻ‌ അതായത് ഡി‌എൽ‌സി

ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാധുതയുള്ളതാണോ?

അതെ, ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു സാധുവായ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ്, ഇത് ഐടി നിയമപ്രകാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ / അവൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പെൻഷൻ വിതരണ അതോറിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ പോകേണ്ടിവരുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ സംവിധാനം പെൻഷനർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും.

BLOGS

ezoto billing software

Get Free Invoicing Software

Invoice ,GST ,Credit ,Inventory

Download Our Mobile Application

OUR CENTRES

WHY CHOOSE LEGALDOCS

Call

Consultation from Industry Experts.

Payment

Value For Money and hassle free service.

Customer

10 Lakh++ Happy Customers.

Tick

Money Back Guarantee.

Location
Email
Call
up

© 2022 - All Rights with legaldocs